,

Pardubická muzejní noc

Pardubická muzejní noc 23. října 2020, od 17 do 23 hodin, vstup zdarma Netradiční příležitost navštívit muzea, galerie a další zajímavá místa v magické atmosféře květnové noci
Pardubická muzejní noc 23. října 2020, od 17 do 23 hodin, vstup zdarma Netradiční příležitost navštívit muzea, galerie a další zajímavá místa v magické atmosféře květnové noci
Pardubická muzejní noc 23. října 2020, od 17 do 23 hodin, vstup zdarma Netradiční příležitost navštívit muzea, galerie a další zajímavá místa v magické atmosféře květnové noci

Výjimečná příležitost prohlédnout si muzea, galerie a další objekty v netradičním nočním čase se naskytne návštěvníkům v pátek 24. května 2019 v rámci Festivalu muzejních nocí.
Vstup do objektů zdarma.
Pardubická muzejní noc 2019 se koná pod záštitou primátora města Pardubic Martina Charváta a prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.
Akce se zúčastní: Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie města Pardubic, Výstavní prostor Mázhaus, Krematorium Pardubice, Museum Rosice nad Labem, Zelená brána, Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara.
Jednotlivá místa spojí jízdy historického trolejbusu Škoda 9Tr a historického autobusu Karosa B731.

Facebooková stránka

Východočeské muzeum v Pardubicích

17–23 h Volný vstup do expozic skla, historie a archeologie a na zámeckou věž. S hvězdářem pozorujte hvězdy dalekohledem, ve virtuální projekci vesmíru procestjte vzdálené kouty vesmíru.
18–21 h Výroba korálkových a létajících motýlů - výtvarné dílny pro děti na nádvoří zámku
Doprovodné programy během večera a noci:
17 h Komentovaná prohlídka Od hradu k zámku: proměny pernštejnské rezidence - trasa vede po nádvoří a valech, sraz v Labské bráně
18–18.30 h Expozice skla – koncert ZUŠ Polabiny
18 h Prohlídka krytu civilní obrany (nutná rezervace na rezervace@vcm.cz nebo tel. 607 034 110)
18.30 a 19.30 h Komentované prohlídky historické expozice Pardubice - příběh města s historiky Ladislavem Nekvapilem a Janem Tetřevem
20–20.30 h a 21–21.30 h Krátké koncerty Lovesong Orchestra
Lovesong Orchestra je pětičlenná dechovka „balkánského střihu“ kapelníka Tomáše Průši. Hrají převážně akusticky, v pohybu, přímo mezi lidmi a jejich hudba je zcela jednoduchá, velmi energická a plná emocí. Vlastní autorský repertoár kapela doplní nejkrásnějšími hity z Balkánu a Španělska.
21.30–22.30 h Světy v kameni – parkán – přednáška geologa Jiřího Šury s promítáním
Autor výstavy ukáže a vysvětlí, co vše se musí udělat, aby se z nevzhledné hroudy, která se nachází v přírodě, stal kámen, na kterém lze pořídit vystavené fotografie. Na souboru podivuhodně nesourodých fotografií Jiří Šura ukáže, kde všude kolem sebe najdeme křemeny a jejich příbuzné.
22–23 h Pozorování nočních motýlů – valy pardubického zámku – provází David Breiter
Poznáte různé druhy nočních motýlů, kteří počtem čeledí a druhů mnohem převyšují druhy denní. V případě špatného počasí se bude na toto téma konat od 19 h přednáška v přednáškovém sále muzea.

Museum Rosice nad Labem

17–23 h, na nádraží Pardubice-Rosice n. L.

Doprovodný program během večera a noci:
– osvětlení vnějšího prostranství stabilním motorem
– drobné občerstvení v motorovém voze M131.2053
– provoz zahradní železnice LGB
– parní stroj Michala Malinovského v provozu
– v 18 h a ve 20 h – komentovaná prohlídka M120.206 – nejstaršího motoráčku v Česku
– v 19.15 h komentovaná ochutnávka kvalitních moravských vín pana Horáka z Choltic
Jízdy historického trolejbusu Škoda 9Tr na trase Dubina sever – Drážka – nám. Republiky – Masarykovo nám. – nádraží – Polabiny Sluneční a zpět. Odjezdy:
Dubina, sever: 17.40, 19.00, 20.20, 21.30
Masarykovo nám. směr Polabiny: 17.52, 19.12, 20.32, 21.42
Polabiny Sluneční směr Dubina: 18.20, 19.40, 20.50
Masarykovo nám. směr Dubina: 18.30, 19.50, 21.00

Jízdy historického autobusu Karosa B731 na trase Dubina, sever – Drážka – nám. Republiky – Zámek – Masarykovo nám. – nádraží – Polabiny kpt. Bartoše – Rosice nádraží (Museum) a zpět. Odjezdy:
Dubina sever: 18.10, 19.40, 21.20
Zámek směr Museum Rosice: 18.27, 19.57, 21.37 – autobus zastaví před hlavní bránou Zámku
Museum Rosice (nádraží) směr Zámek: 18.48, 20.18, 22.38
Zámek směr Dubina: 19.07, 20.37 – autobus zastaví před hlavní bránou Zámku
Vstupné dobrovolné. Změna programu vyhrazena.
Podrobné jízdní řády uvedeny na www.motoracek.cz a www.facebook.com/museum.rosice

Východočeská galerie v Pardubicích

17–23 h Prohlídka aktuálních výstav v obou objektech (Zámek 3 a Dům U Jonáše)

Doprovodné programy během večera:
Prostory na Zámku 3
17 h Komentovaná prohlídka výstavy Voňavost žluté růže s kurátorkou Vandou Skálovou
18 h Prohlídka depozitáře s restaurátorem Ondřejem Boučkem (nutná rezervace na atelier@vcg.cz)
19–22 h Tvůrčí dílna zaměřená na florální tématiku, doplní probíhající výstavu Voňavost žluté růže. Účastníci se seznámí s technikou textilního tisku.
20.30 h Tanečně-hudební performance v podání Terezy Kerle
Site specific performance volně navazující na výstavy Krajinomalba a Voňavost žluté růže. Tereza Kerle v krajině navazuje hlubší vnitřní spojení s přírodou (rozdílné způsoby vnímání přírody) a svou performance vyjadřuje svébytný pocit souznění člověka s vesmírem. Nechává se volně inspirovat vizuálně-symbolickou hrou hledajíc napříč uměleckými polohami a směry symboliku květin, růstu – biologického či čistě transcendentálního – i zmaru. Performance je odrazem autorčina vnímání krajiny jako živé země.
Zvukový doprovod na sampler a perkuse: Tomáš Kerle (Zóna, Topos Kolektiv, Soundokan).

Dům U Jonáše
19 h Komentovaná prohlídka výstavy Proměna mlýnů s architektem Lukášem Smetanou

GAMPA

17–23 h
Ředíme noční sousta
V prostorách GAMPY na Příhrádku probíhá výstava pětice autorů, která přetváří galerijní prostor v místo pro nerušené soustředění. Formát výstavy je koncentrovaný do půlhodinové procházky galerií s audio průvodcem. Jak se lze nejlépe soustředit? Jak se lze nejlépe soustředit na umění? A jak se naše soustředění proměňuje v galerii? Soustředění, či spíše jeho pociťovaný nedostatek, jako důležité téma naší doby.
17–20 h Roztoč to!, workshop
Dílna pro každého, kdo rád poznává nové věci a dokáže se soustředit. Víte, co je Benhamův kotouč a jak funguje? Roztoč to! Soustřeď se a uvidíš!
17 h Contemplative Rules, performance
Soustřeďme se na to, co vzniká teď. Technika s archaickými kořeny, které sahají až do nejodlehlejších míst našeho univerza, je postavena na abstrakci běžného. Uvědomíme-li si přesně to, co právě děláme, v každém konkrétním kroku i té nejbanálnější činnosti, jako je příprava pokrmu, učíme se koncentraci s univerzálním přesahem.
19 h Anamaria Pravicenu (RO) - přednáška a koncert
Anamaria Pravicencu je zvuková umělkyně, zakladatelka a organizátorka řady hudebních a kulturních iniciativ v Rumunsku. Ač studovala kresbu a sochařství, dlouhodobě se věnuje především tvorbě zvukových instalací. V období dubna a května 2019 je Anamaria na tvůrčí rezidenci nadace Agosto Foundation v Praze.
20.30 h Line Gate (SK), koncert
Hudba v Praze usazeného jednočlenného projektu Line Gate se opírá o základ tvořený niněrovým dronem, na který jsou navrstvené minimalistické, repetitivní vokální linky. Mnohonásobné opakování jednoduchých motivů může soustředěnému posluchači navodit hypnotický stav, zkušenost tekuté neměnnosti času. www.linegate.bandcamp.com
Koncert se koná v rámci projektu Electroconnexion 2019 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.
21.30 h Art21: Time, projekce
Projekce dokumentu produkce newyorské neziskové organizace Art21: Umění ve 21. století. Jak umělci ve své práci přistupují k tématu času a jak s ním pracují? Může být dílo současného umění nadčasové? A jak se soudobé umění dotýká například umění starověku, přírody nebo rytmů života? Film je uváděn v původním anglickém znění. https://art21.org

Krematorium

18–21.30 h
Zpřístupněny budou veškeré prostory pardubického krematoria, kromě provozu kremačních pecí. Ty zůstanou pro veřejnost uzavřeny. Prohlídky budou komentované, a provádět je budou zaměstnanci krematoria.
Součástí programu bude promítání nového filmového snímku „Smrt je součástí života“, který vznikl v loňském roce u příležitosti 95 let otevření této národní kulturní památky.

ZELENÁ BRÁNA

17–23 h
Prohlídka stálých expozic na Zelené bráně s výstupem na věž a možnost prohlídky výtvarného chilsko-mexického projektu „Latinsko-americká unie“ v předbraní Zelené brány. Návštěvníci si mohou projít výstavu ve stylu mezinárodních přehlídek a sledovat díla tří umělkyň z Chile a Mexika a jednoho mexicko-slovenského páru. Cílem výstavy je představit dva pohledy na Chile a Mexiko, poukázat nejen na kulturní rozdíly, ale také na podobnosti. Práce umělců se liší technikami, použitými materiály i zpracováním, spojují je však společné rysy a latinskoamerický náboj.

MÁZHAUS

17–23 h
Prohlídka ilustrací a kreslených vtipů na téma „Pivo a pivovarnictví“ od českého kreslíře, karikaturisty, ilustrátora a humoristy Jiřího Wintera, kterého široká veřejnost zná pod pseudonymem Neprakta. Zavítejte se zasmát a pobavit nad humornými pivními ilustracemi do pardubického Mázhausu na Pernštýnském náměstí.

Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara

17–23 h, v blízkosti zastávek MHD "Letiště" a "Popkovice, školka"

Unikátní expozice se věnuje životu prvního českého aviatika a pardubického rodáka. Mapuje jeho životní etapy od studií na pardubické reálce přes první letecké pokusy a slavný přelet trasy Pardubice – Velká Chuchle až po tajemnou smrt.
Na dosah ruky budete mít letu schopné repliky prvních letadel, která se kdy vznášela po obloze. Ať už je to slavný letoun bratří Wrightů nebo Kašparův Blériot.
Muzeum se věnuje i historii letectví Pardubicka. Od prvních pokusů Kašpara s bratrancem Čihákem přes působení Luftwaffe na místním letišti až po současnost, kdy je v Pardubicích provozováno civilní letiště souběžně s armádním Centrem leteckého výcviku.
Vyzkoušíte i letecký výcvik na simulátoru ve virtuální realitě.

Spolupořadatelé

Akci podpořili

Mediální partneři

Archiv Pardubických muzejních nocí:
2019 - plakát, program
2018 - plakát, program