,

Pardubická muzejní noc - 17. května 2024

Pardubická muzejní noc 17. května 2024 od 17 do 24 hodin, vstup zdarma Netradiční příležitost navštívit muzea, galerie a další zajímavá místa v magické atmosféře noci
Pardubická muzejní noc 17. května 2024 od 17 do 24 hodin, vstup zdarma Netradiční příležitost navštívit muzea, galerie a další zajímavá místa v magické atmosféře noci
Pardubická muzejní noc 17. května 2024 od 17 do 24 hodin, vstup zdarma Netradiční příležitost navštívit muzea, galerie a další zajímavá místa v magické atmosféře noci

Národní zahájení 20. ročníku Festivalu muzejních nocí v Pardubicích

Výjimečná příležitost prohlédnout si muzea, galerie a další objekty v netradičním nočním čase se naskytne návštěvníkům v rámci Festivalu muzejních nocí.
Vstup do objektů zdarma.
Pardubická muzejní noc 2024 se koná pod záštitou Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje, Jana Nadrchala, primátora statutárního města Pardubic, Romana Línka, náměstka hejtmana Pardubického kraje a Martina Kuby, předsedy Asociace krajů ČR.
Zapojené organizace: Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek Pardubice, Gočárova galerie, Turistické informační centrum, Výstavní prostor Mázhaus, Zelená brána, Nadace Automatické mlýny, Sféra, Galerie města Pardubic, Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku, Institut Paměti národa Pardubice, Krematorium Pardubice, Museum Rosice nad Labem, Památník Zámeček, Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara, Zámeček Pardubičky – Larischova vila. Nově i Univerzita Pardubice, Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA, Art Space NOV, Východočeské divadlo Pardubice, Dopravní podnik města Pardubic.
Jednotlivá místa spojí jízdy historických autobusů a trolejbusů.

Facebooková stránka

Východočeské muzeum v Pardubicích

17 h Zahájení Pardubické muzejní noci na valech Zámku Pardubice
17–00 h Volný vstup do prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách, expozic numismatiky, skla a na zámeckou věž. Dále do výstav Zahraj si Pardubice a Exit 91 / Vykopávky. Do 20 h každou celou hodinu komentované prohlídky výstav a expozic s kurátory.

15–20 h Dobrodružná hra pro děti Pevnost: Tři věže – s úkoly tě přivítají věže a nejvyšší místa Zelené brány, Zámku Pardubice a Gočárovy galerie v Automatických mlýnech. Je jen na tobě, kde začneš, ale pamatuj, že pro získání odměny musíš zdolat všechna stanoviště.
17–20 h Ukázka uložení sbírkových předmětů a práce s nimi, komentovaná prohlídka s kurátory a restaurátory každou celou hodinu – Depozitář Ohrazenice, Semtínská čp. 157. Nutná rezervace na rezervace@vcm.cz, zdarma.
17, 18:30 a 20 h Cesta k moderním Pardubicím – komentované vyjížďky historickým autobusem Škoda 706 RTO LUX po architektuře a urbanismu Pardubic z minulého století s historiky Východočeského muzea. Nutná rezervace na rezervace@vcm.cz, zdarma.
Doprovodný program k publikaci Cesta k modernímu městu - Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury
18:00 h Jaká je příroda v opevnění? Překvapivě pestrá – přijďte si s botaniky a zoology z přírodovědného oddělení prohlédnou, co na valech kvete, leze a létá.
18:00 h Koncert ZUŠ Pardubice-Polabiny v expozici S.K.L.E.M.

19:00–20:00 h – Petr Hapka a jeho potměšilí hosté, koncert na nádvoří zámku, vstup zdarma
Koncert k nedožitým osmdesátinám skladatele Petra Hapky. Připomene nejen ranou písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou, ale také jeho spolupráci s největším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. Během večera zazní i filmové melodie. Ke spolupráci jsou přizvané osobnosti, které Hapkovy písně interpretovaly v jeho posledním velkém projektu Kudykam. Vystoupí Lenka Nová, Hana Holišová, Dušan Kollár, Jan Sklenář, Xavier Baumaxa a další. Zpěváky doprovodí orchestr sólistů v nastudování Petra Maláska.

20:30–21:30 – Přepište dějiny, nádvoří zámku, vstup zdarma
Populární historický podcast Martina Gromana a Michala Stehlíka Přepište dějiny vystoupí na zahájení Festivalu muzejních nocí 2024 a logicky se zaměří na téma muzeí a jejich role ve společnosti od 19. po 21. století. Jakou roli hrála v budování národní identity, kdy se mění vlastenectví ze zemského na jazykové, jak se proměnila muzea za první republiky a autoři dojdou samozřejmě k ideologickým muzeím komunistického režimu a naopak k jejich proměně po roce 1989.

21:30–23:30 – Pozorování nočních motýlů, valy zámku
Noční motýli nejsou jenom můry. Noční aktivitu mají i píďalky, přástevníci, lišajové, martináči, bekyně, hřbetozubci, bourovci, obaleči a řada dalších motýlích čeledí. Zajímavé druhy lze přitom potkat i ve městě. Pokud se chcete s některými z nich seznámit, můžete se přijít podívat po setmění na valy Zámku Pardubice, kde bude za vhodného počasí probíhat lákání nočních motýlů na světlo. Přítomné druhy určí a zajímavé informace o nich vám poskytnou ochránci přírody z organizace Pestré Polabí.

GOČÁROVA GALERIE

GOČÁROVA GALERIE – AUTOMATICKÉ MLÝNY
17–00 h Volný vstup do Gočárovy galerie v Automatických mlýnech na stálou expozici Transmise a krátkodobou výstavu Postprizma
17 h komentovaná prohlídka stálé expozice Transmise pro dospělé návštěvníky (nutná rezervace na pokladna@gocarovagalerie.cz; prohlídka trvá 45 minut)
18 h, 19 h, 20 h komentované prohlídky budovy Gočárovy galerie v Automatických mlýnech pro dospělé návštěvníky (nutná rezervace na pokladna@gocarovagalerie.cz; délka prohlídek 45 minut)
17–20 h Cihla k cihle – výtvarný workshop v edukačním ateliéru (5. NP) inspirovaný uměleckými díly z aktuální výstavy Postprizma. Vyzkoušíte si nejrůznější výtvarné techniky od kresby, malby po grafiku a vytvoříte si papírovou maketu cihly s vlastním originálním vzorem. Dobrodruzi i kreativci, velcí i malí jsou vítáni!
15–20 h Dobrodružná hra pro děti Pevnost: Tři věže ve spolupráci s Východočeským muzeem a Zelenou bránou, vyhlídková terasa Gočárovy galerie se stane součástí dobrodružné hry Tři věže, propojující některé z pardubických dominant. Přijďte odhalit její tajemství a vyřešit herní úkol.

GOČÁROVA GALERIE – DŮM U JONÁŠE
17–00 h Volný vstup do Gočárovy galerie, do Domu U Jonáše, na výstavu Nový pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 – Interpretace (fenoménu) zátiší a výstavu Dana Bartoníčková a Martin Žák: Waxed
17–20 h Světélkování – výtvarný workshop (1. patro, vzdělávací ateliér). Společně si vytvoříme jedinečné papírové objekty zářící do noci. Těšíme se na všechny účastníky všech věkových kategorií.
18 h komentovaná prohlídka výstavy Nový pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 – Interpretace (fenoménu) zátiší pro dospělé návštěvníky (nutná rezervace na pokladna@gocarovagalerie.cz; délka prohlídky 45 minut)

ZELENÁ BRÁNA

17–00 h, Zelenobranská 76, Pardubice
Výstava historických fotografií Proměny Zelené brány a okolí. Autor výstavy Turistické informační centrum Pardubice.

15–20 h Dobrodružná hra pro děti Pevnost: Tři věže – s úkoly tě přivítají věže a nejvyšší místa Zelené brány, Zámku Pardubice a Gočárovy galerie v Automatických mlýnech. Je jen na tobě, kde začneš, ale pamatuj, že pro získání odměny musíš zdolat všechna stanoviště.

MÁZHAUS

17–00 h Zavítejte do jednoho z nejstarších domů v Pardubicích.
V galerii bude k vidění výstava fotografií s názvem Život a smrt – česko-brazilského fotografa Bruna Mattea. Díla odráží autorovy zkušenosti ze zahraničních cest, které porovnává se životní realitou v Čechách.

Šatlava (výstavní prostor v podzemí)
Tajemný prostor v podzemí Mázhausu nabídne výstavu Morana, čarodějnice a svět venkovské magie – zejména pro menší návštěvníky na téma české lidové tradice od vynášení Morany až do třešní.
Autoři výstavy: Hana Iličová a Andrea Sokolová

Museum Rosice nad Labem

17–23 otevřená budova muzea, ostatní exponáty a část areálu dle aktuálních možností. Vstupné dobrovolné.

Zveme na jízdy historického trolejbusu 9Tr č. 353 a historického autobusu Karosa B731.
Vozidla zastavují na všech zastávkách, vstupné dobrovolné do kasičky ve voze. Jízdenky, slevy DPMP a pardubická karta zde neplatí. Změna programu vyhrazena.
Podrobné jízdní řády uvedeny na www.motoracek.cz a www.facebook.com/museum.rosice

Muzeum Rosice nad Labem

Muzeum Rosice nad Labem

Dopravní podnik města Pardubic


V rámci Pardubické muzejní noci vypraví DPMP společně s PSHŽD do pardubických ulic několik historických vozidel a nabídne návštěvníkům muzejní noci ucelené trasy, které přirozeně propojí jednotlivé muzejní aktivity. Z autobusů, se kterými se budou zájemci moci svézt, je to například ikonický autobus Škoda 706 RTO, rok výroby 1965 a Renault Citybus, rok výroby 1998, kterému byl vrácen vnější vzhled podle stavu z konce 90. let.
Z historických trolejbusů bude nasazen trolejbus Škoda 9TrHT28 z roku 1980.

Sestavený jízdní řád zajistí dopravu návštěvníků od 17:00 do 23:00:

  • trolejbusy pojedou v trase Zámeček – Náměstí Republiky – Zborovské náměstí – Dukla, náměstí – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Zámeček, propojí tedy Zámeček, centrum města a zastaví nedaleko hvězdárny a krematoria, zároveň obslouží Duklu a nádraží
  • autobusy budou nasazeny v trase Letiště – Dopravní podnik – Dukla, KD – Krematorium – Náměstí Republiky – Terminál Univerzita – Polabiny, točna – Rosice, nádraží, tím dojde ke spojení leteckého muzea, hvězdárny, krematoria, centra města, univerzity a železničního muzea v Rosicích.
  • autobusy i trolejbusy budou jezdit po 40 minutách, což následně vychází tak, že z centra města by přibližně každých 10 minut odjížděl nějaký spoj

Podrobný jízdní řád na www.dpmp.cz

Historický trolejbus Škoda 9TrHT28 z roku 1980

Ikonický autobus Škoda 706 RTO, rok výroby 1965

Historický autobus Renault Citybus, rok výroby 1998

Nadace Automatické mlýny

17–00 h, Automatické mlýny

Otevření budovy Sila spolu s barem a střešní vyhlídkou
Vstup zdarma pro návštěvníky
Výstavní prostor násypek
Multifunkční sál – promítání dokumentů Šumná města, dále krátkých smyček videí ze stavby a vyjádření architektů k návrhům jednotlivých institucí
Posezení na střeše Sila, vyhlídka a otevřený Bar
18, 19 a 20 h (60 min) – Exkluzivní večerní prohlídky – venkovní prohlídky areálu se zaměřením na architekturu jednotlivých budov od historie po současnost.
Začátek u Turistického informačního centra budovy Sila, cena prohlídky 120 Kč.
Stánky a Foodtrucky s občerstvením

Nadace Automatické mlýny

Nadace Automatické mlýny

Nadace Automatické mlýny

SFÉRA

17–00 h, Automatické mlýny 1962

Nox longa – Den odchází, noc přichází. A ne ledajaká.
Když se narodíme, máme sto miliard mozkových buněk. Jako malí jsme kreativní a autentičtí. Přijďte oživit tyto vlastnosti do architektonicky krásné a technologiemi nadupané Sféry v Pardubicích! Dílny, laboratoře, Science on a Sphere a Sférické hřiště jsou místa, kde se společně budeme za soumraku pohybovat.
Vstup zdarma. Vhodné pro všechny generace.

Galerie města Pardubic

17–00 h, Automatické mlýny

Navštivte prostor galerie proměněný v noční krajinu možné budoucnosti Česka, výstavu CZ2: Vize pro Českou republiku.
Pardubická muzejní noc v GAMPĚ, přijďte si posvítit na krajinu jedné z našich možných budoucností.
17–20 h Světlonoc – workshop pro děti i jejich rodiče, kteří se nebojí tvořit a poznávat nové věci.
21:30–22 h Cesta na Měsíc a Memento můry – projekce krátkometrážního francouzského vědeckofantastického film z roku 1902 s živým hudebním doprovodem pospolu s filmovou baladou od Antonína Závodného, Maxe Stejskala a Doroty Václavíkové (11 min., s anglickými titulky).

GAMPA

Krajská knihovna v Pardubicích

17–00 h, Knihovní centrum U Vokolků, Příhrádek

Komentované prohlídky prostor (v časech od 18 a od 21 hodin), promítání dokumentů o rekonstrukci samotného Příhrádku a o rodině Vokolkových ve filmovém salónku.
V grafickém ateliéru čeká návštěvníky výzva k vytvoření veršovaných žertovných reklamních sloganů navazujících na tradice vokolkovské tiskárny. Děti si mohou pohrát s písmenkovými razítky.
13–20 h na příhrádkovském náměstí proběhne Májový jarmark.
V muzejní části knihovního centra zhlédnutí několika výstav: literárních osobností Pardubického kraje s řadou zajímavých dokumentů z majetku paměťových institucí, ve věži výstava kramářských tisků a v expozici krátkodobých výstav v přízemí – prezentace projektů studentů SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice.
Zájemci si také mohou pochutnat na lahodné kávě a zahrát si deskovou hru v jednom ze salónků čítárny.

Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku

Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku, ateliér

Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku, čítárna

Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku

Art Space NOV

17–00 h Galerie Art Space NOV sídlí v gotickém sklepě měšťanského domu čp. 49 na Pernštýnském náměstí. Vchod do galerie je z dvorku, průchodem přízemní chodbou.

Galerie představuje tvorbu současných výtvarných umělců, zejména mladé generace.
17–00 h Dominik Lang – sochař, tvůrce objektů a instalací, pedagog UMPRUM (sklepení)
22–23 h Příšerná hostina – čtení příběhů z Pardubicka a Vysočiny v podání spoluautora Aleše Rolečka a ilustrátora Františka R. Václavíka (dvorek)

Galerie Art Space NOV

Dominik Lang: Spící město, Galerie Rudolfinum

Galerie Art Space NOV

Dominik Lang a kurátorka výstavy Martina Vítková

Východočeské divadlo Pardubice

V 17 a v 18:15 h – herecké workshopy pro děti od 5 do 15 let s lektorkami dramaturgie na baletním sále a na jevišti. Délka trvání 55 minut – vaše dítě si vyzkouší na vlastní kůži, jaké to je, být hercem.
V 17:30 a v 18:30 h – komentované prohlídky divadla. Délka trvání 45 minut, začínáme u hlavního vchodu. Zájemci budou moct nahlédnout do zákulisí, postát na jevišti, podívat se za horizont, nakouknout do propadla, sledovat točnu ze suterénu, zkontrolovat sklad kulis, přivonět si k vypraným kostýmům, dotknout se paruk, vlásenek a rekvizit, vyšplhat se na lávku nad jevištěm, vstoupit do hereckých šaten, poskočit si na baletním sále, prohlédnout si knihovnu plnou divadelních textů … Zkrátka a dobře – na chvíli nakouknou pod pokličku.

Východočeské divadlo Pardubice, foto Jiří Sejkora

Východočeské divadlo Pardubice, foto Jiří Sejkora

Východočeské divadlo Pardubice, foto Jiří Sejkora

Institut Paměti národa Pardubice

17–22 h, třída Míru 60, Machoňova pasáž, Pardubice

Nahlédněte do prostor jednoho z nejmodernějších muzeí v ČR a zažijte jeho výjimečnou atmosféru. Prožijete druhou světovou válku s Jarynou nebo Tomášem. Zcela nově se také můžete seznámit s příběhy z padesátých let 20. století… v nich nás Milena a Leopold přenesou mimo jiné do jáchymovských dolů a komunistického vězení.
Návštěva naší interaktivní expozice je výborným tipem na rodinný výlet, díky moderním technologiím totiž baví návštěvníky všech generací.

Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA

17–00 h, Gorkého 2658, Pardubice

Pozorování oblohy dalekohledem z terasy pardubické observatoře. Návštěvníkům nabídneme komentované pohledy na Měsíc a souhvězdí jarní oblohy (pozorování proběhne pouze za jasného počasí)
Vytvořte si kus vlastního vesmíru. Pro děti i jejich rodiče nabídneme několik samostatných tvůrčích aktivit z kterých si odnesou kousek vlastního vesmíru.
PARDUBICKÝ VESMÍR – speciální výstava k příležitosti Pardubické muzejní noci. Návštěvníci se dozvědí, jak mnoho mají ve skutečnosti Pardubice společného s vesmírem.
Projekce pořadů naší hvězdárny pro zvídavé návštěvníky.

Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA, kopule

Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA

Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA, Artur Kraus Telescope

Krematorium

17–21 h Zpřístupněna bude historická budova pardubického krematoria.
Návštěvníci si projdou tuto budovu samostatně a na jejich případné dotazy budou připraveni odpovídat zaměstnanci krematoria.

Krematorium

Krematorium, Pardubická muzejní noc

Krematorium, Pardubická muzejní noc

Univerzita Pardubice

17–20 h Galerie umění Univerzity Pardubice, Studentská 519, Pardubice

Výstava Zbyněk Sedlecký. Od 17. 4. do 20. 5. 2024.
V 17, 18 a 19 h přednáška Co s tím? Strategie a problematika restaurování současného umění
Přednáší Tomáš Lahoda
Restaurátoři se nezabývají jen klasickým nemoderním uměním, ale musí se umět vypořádat i se zcela současnými díly. Ta jsou často nehmotná, někteří umělci chtějí, aby jejich díla sama postupně zestárla bez zásahu, někteří dokonce vyzývají diváky, aby se podíleli na destrukci jejich děl, třeba když vytvoří jedlé umění. „Co tedy s tím?“

Co s tím? Strategie a problematika restaurování současného umění. Přednáší Tomáš Lahoda

Galerie umění Univerzity Pardubice

Galerie umění Univerzity Pardubice

Galerie umění Univerzity Pardubice

Památník Zámeček

17–00 h Průmyslová 558, v blízkosti zastávek MHD „Zámeček“ nebo „Černá za Bory, silo"

Moderní expozice Památníku Zámeček leží na pietním místě bývalého nacistického popraviště. Přibližuje nejen události spojené s rokem 1942 – aktivitu výsadku Silver A, odboj na Pardubicku, atentát na Reinharda Heydricha a následnou heydrichiádu, ale také poválečné procesy s válečnými zločinci. Atmosféru expozice dokresluje architektonické řešení prostoru a hra světla a stínu.
Komentované prohlídky expozice začnou v 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00 a 23:00.
Letos nabízíme také komentované prohlídky venkovního prostoru pietního území, ve kterých se dozvíte více informací nejen o historii místa, ale také o proměnách, kterými prošlo. Výklad bude doprovázen dobovými fotografiemi. Venkovní prohlídky proběhnou v 17:00, 18:00, 19:00 a 20:00.

Pro návštěvníky bude dále přichystané drobné občerstvení inspirované protektorátními recepty.

Památník Zameček. Foto Ondřej Bouška

Památník Zámeček, expozice pracovna gestapa, foto Ondřej Bouška

Památník Zámeček, expozice kinosál, foto Ondřej Bouška

Památník Zámeček, expozice kinosál, foto Ondřej Bouška

Zámeček Pardubičky – Larischova vila

17–00 h U Zámečku 549, Pardubičky

Komentované prohlídky v 17:00, 18:30, 20:00, 21:30 přiblíží život na Zámečku formou živých obrazů z historie. Potkáte se možná s hraběnkou Larischovou či později s .... ale to se nechte překvapit. Dobová hudba spolu s decentním občerstvením je samozřejmostí. Prvorepublikové oblečení vítáno.

V zrekonstruované věži Zámečku uvidíte mj. exponáty související s vypálenou osadou Ležáky a s působením paradesantní skupiny Silver A. Kromě celé věže bude zpřístupněno sklepení včetně zvonů Zámeček a Ležáky. Program proběhne i na nové terase a v amfiteátru Zámečku.

Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara

17–00 h, v blízkosti zastávek MHD "Letiště" a "Popkovice, školka"

Unikátní expozice se věnuje životu prvního českého aviatika a pardubického rodáka. Mapuje jeho životní etapy od studií na pardubické reálce přes první letecké pokusy a slavný přelet trasy Pardubice – Velká Chuchle až po tajemnou smrt.
Aktuálně je v muzeu umístěna expozice s modely ukrajinského letectva a informace o některých ukrajinských pilotech, kteří létali na leteckých airshow v ČR.
Na dosah ruky budete mít i letu schopné repliky prvních letadel, která se kdy vznášela po obloze. Ať už je to slavný letoun bratří Wrightů nebo Kašparův Blériot.
Muzeum se věnuje i historii letectví Pardubicka. Od prvních pokusů Kašpara s bratrancem Čihákem přes působení Luftwaffe na místním letišti až po současnost, kdy je v Pardubicích provozováno civilní letiště souběžně s armádním Centrem leteckého výcviku.

Akci podpořili

Mediální partneři

Archiv Pardubických muzejních nocí:
2019 - plakát, program
2018 - plakát, program
2022 - plakát, program
2023 - plakát, program1, program2